×
Om je de juiste producten aan te kunnen bieden willen we graag van je weten hoeveel medewerkers er in dienst zijn.

Zaurus gecertificeerd voor de ISO 22301 bedrijfscontinuïteitsnorm

De afgelopen maanden heeft ons team hard gewerkt aan het opzetten van een BCMS, ofwel een Business Continuity Management System, gekoppeld aan onze bestaande managementsystemen. Deze is vervolgens door BSI getoetst aan de hand van de ISO 22301 norm voor bedrijfscontinuïteit. We hebben eind april gehoord dat we de audit succesvol doorlopen hebben en een certificaat mogen ontvangen.

We zijn hier natuurlijk hartstikke trots op en zijn overtuigd van de meerwaarde van deze certificering voor onze klanten en andere belanghebbenden. Daar vertellen we je graag meer over.

Wat houdt de ISO 22301 in?

De ISO 22301 is, in simpele termen, het vermogen van een organisatie om tijdens een verstoring producten en diensten met een vooraf vastgestelde capaciteit binnen aanvaardbare tijdskaders te blijven leveren. 

In het BCMS worden deze capaciteiten en kaders vastgesteld, zodat bij een eventuele verstoring helder is hoe er gehandeld dient te worden en welke processen daarvoor dienen te worden gevolgd. 

De meerwaarde voor Zaurus-klanten en andere belanghebbenden

Als leverancier van digitale communicatie-oplossingen voor de zorg is leverbetrouwbaarheid een belangrijk criterium voor onze klanten. Hoe meer onze oplossingen deel worden van de bestaande zorginfrastructuur, hoe belangrijker het is dat onze processen zo zijn ingericht dat een eventuele verstoring de levering van onze diensten niet of minimaal beïnvloedt.

Onze certificering voor de ISO 22301 laat zien dat wij bedrijfscontinuïteit serieus nemen en deel hebben gemaakt van onze werkprocessen, volgens de geldende standaard.

kwaliteitsfunctionaris-ciso-michelle-spit“Door het inrichten van een managementsysteem m.b.t. bedrijfscontinuïteit kunnen wij onze klanten en andere belanghebbenden (bijv. gebruikers van onze diensten en producten) verzekeren van doeltreffende veerkracht.

Wij zijn voorbereid op eventuele verstoringen (van diverse aarden) en kunnen hier snel en adequaat op reageren doordat processen zijn ingericht, procedures beschikbaar zijn en het personeel wordt getraind in het handelen in dergelijke situaties.

Verstoringen zijn onontkoombaar, maar de crux zit hem in het adequaat reageren op verstoringen. Bij Zaurus is dit tot in de puntjes geregeld.”

Michelle Spit
Kwaliteitsfunctionaris en CISO, Zaurus

Meer weten?

Onze certificeringen tonen aan dat klanten en andere belanghebbenden op de professionele product- en dienstverlening van Zaurus kunnen bouwen.

We beschikken nu over certificeringen voor:

  • De ISO 27001 en NEN 7510 normen voor informatiebeveiliging in de zorg;
  • De aanvullende ISO 27701 privacynorm;
  • De ISO 22301 bedrijfscontinuïteitsnorm;
  • De ISO 9001 kwaliteitsnorm.

Overweegt jouw organisatie om onze digitale spreekkamers of een van onze digitale assistenten in te zetten en heb je vragen over hoe Zaurus omgaat met informatiebeveiliging, privacy, kwaliteit of bedrijfscontinuïteit? Contacteer ons gerust, we vertellen je graag meer!

Contacteer ons